Werkplekverlichting

maandag 24 februari 2014 15:13

Werkplekverlichting is onderbelicht in de preventie van ziekteverzuim en de verbetering van arbeidsomstandigheden, maar van vitaal belang voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers.

NEN-EN 12464-1: de norm voor de werkplek
Uit ons onderzoek blijkt dat bij het doen van lux metingen (de hoeveelheid licht) bij bedrijven, bij lange na de NEN-EN 12464-1 norm voor werkplekverlichting niet gehaald wordt. Van de onderzochte bedrijven kwam 98 % niet aan de norm van 500 lux op de werkplek. Waarden van minder dan 200 lux op plekken waar de ogen inspannend werk verrichten zijn geen uitzondering. De gevolgen voor het ziekteverzuim zijn navenant.

Minimale eis hoeveelheid licht werkplek
Naast de minimale eis van 500 lux noemt de norm tevens de minimale Ra-waarde, wat de kleurweergave index bepaald. Deze index geeft aan hoe natuurgetrouw kleuren kunnen worden waargenomen. De hoogste waarde is 100, een slechte TL-buis heeft echter slechts een Ra-waarde van 50. De norm voor werkplekverlichting geeft als minimum Ra 80 aan. Een goede TL-buis haalt Ra-waarden van tussen de 80 en 90.

Effecten gebrekkig licht
De effecten voor de gezondheid van onvoldoende of slecht licht zijn door de wetenschap ruimschoots aangetoond.

« Terug